Skip to main content

Vi utvecklar människor och organisationer

Våga-Finna-Vinna

TeiHRa Coaching & Consulting vi coachar och ger stöd i HR frågor med fokus på att utveckla och ge en hållbara resultat

Interim HR

Interim HR är en kostnadseffektiv åtgärd som bidrar till att ni effektivt kan få stöd och hjälp som anpassas utifrån er situation.

Coaching

Vi är utbildade enligt ICF standard och följer därmed en standardiserad process Coaching kan ske både på plats eller digitalt utifrån det behov ni har.

Rekrytering

Vi hjälper gärna till i er rekryteringsprocess. Vi kan hjälpa till såväl i en hel process som i vissa delar av en process.

Utbildning

Finns behovet av att utbilda eller stärka cheferna inom arbetsrätt eller dags att uppdatera era skyddsombud om vad som gäller inom
arbetsmiljö.

TeiHRa Coaching & Consulting

Vill du utveckla din organisation, dina chefer och dina medarbetare? Vill du se förändring med hållbara resultat eller behöver du stöd i att se nya perspektiv. TeiHRa coaching & consulting följer er gärna på er resa genom såväl coaching som stöd i HR processer. Vi utgår alltid från den situation ni befinner er i och använder oss av samlade erfarenheter och beprövade metoder för att stödja och utveckla.

“TeiHRa coaching & consulting grundades med visionen att hjälpa människor och organisationer till att våga se nytt så att de kan finna nya vägar som leder till hållbara resultat som vinst”

Anna TeinertFounder of TeiHRa